Nordnet

Start din sparing i dag

Det overordnede for Nordnets virksomhet er å homogenisere sparing og investeringer. Med dette mener vi at private innskytere har tilgang til samme informasjon og verktøy som profesjonelle investorer. Denne tingen har drevet oss siden morgenen 1996 og fortsetter i vår retning den dag i dag. På 1990-tallet inkluderte ideen om demokratisering å tilby flytende tilgjengelig og rimelig aksjehandel over Internett og å bygge et fondssupermarked med produkter fra en rekke forskjellige selskaper som frelsere flytende kunne sammenligne avkastning, trussel og pris.

I løpet av reisen har vi forenklet effekter og redusert frakt, tilsvarende pensjonssparing, indikatorøkonomi og private banking-tjenester. I nyere tid har vi normalisert finanssektoren, i likhet med aksjeutlånsprogrammet. Vi er alltid på frelsernes side og fortsetter å adressere, for eksempel, retten til å overføre pensjonsreddere gratis og på en rettferdig og forutsigbar måte med eiendomsavgift på deres aksjer og økonomi.

Invester i aksjer fra alle de nordiske landene, Tyskland, England, USA og Canada. Les mer om våre aksjekurser. For å få mest mulig ut av sparepengene dine kan du selge et meglerhus i de nordiske markedene med en minimumsverdi på 1 kr innen en måned etter at du har opprettet kontoen din.

På Nordnet kan du investere i aksjer direkte på børser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England, USA og Canada. I tillegg kan du selge Euronext-aksjer gjennom vårt meglerkontor. Hos Nordnet er vi bekymret for at du kan bli en bedre investor, enten du er ny eller erfaren. Nordnet-bloggen gir deg tilgang til kunnskap og inspirasjon om alt fra investeringsstrategier til markedsutviklingen.

I våre prislister kan du telle aksjer på 19 forskjellige markeder i 8 land. For hvert enkelt segment kan du se et annet segment med prisvekst, omsetning og nøkkeltall. Du vil også få en oversikt over de siste avtalene og ordredybden per aksje.

Nordnet Aksjer

Nordnet Fond

Hvor lang tid tar det å kjøpe og selge økonomi? Fondsordre overføres fra Nordnet-fondsdirektør hver virkedag kl.08.30. For å sikre at alle bestillinger innrømmer statusen "Ikke levert" fremover, har vi overført bestillingene dine til fondsdriftsselskapene. Ordren har også status som "Gjenbrukt" inntil bestillingen er gjennomført av driftsselskapet, hvoretter økonomien er tilgjengelig i din portefølje.

Fondsordren kan kanselleres dersom ordren ikke ble overført til fondsdirektøren. Merk at "Under behandling" er en status for flere dager når driftsselskapet utfører bestillingen din. Økonomi er vanligvis tilgjengelig innen 1-5 virkedager etter at du har sendt inn plutokratbestillingen din. Fondsprisen bestemmes av fondsdirektøren og er faktisk den samme hvis fondet kommer på 3. eller 5. dag.

Nordnet Fond

Nordnet Aksjesparekonto

Aksjesparekonto Kjøp og salg av aksjer og aksjefond uten å betale skatt. Aksjesparekontoen er ideell for deg som har spart på aksjer og fond lenge. Fordelen med en konto er at du kan kjøpe og selge så mye du vil uten å måtte betale skatt fortløpende. Skatten betales først når overskuddet er trukket fra kontoen. Slik kan du få full beregning av renteeffekten. Du kan ta ut hele innskuddet skattefritt.

Sparer du i aksjer og aksjefond flere steder, kan du få bedre oversikt ved å samle sparepengene på én aksjesparekonto. Utsatt skatt på gevinst På en aksjesparekonto betaler du først skatten når du tar ut overskudd fra kontoen. Dette gjør at du kan investere og få avkastning på et større beløp gjennom hele spareperioden. Du kan trekke skattefrie fradrag.

Du betaler ikke kontogebyr for å eie aksjer og fond på en Nordnet-sparekonto. Du betaler kun for kostnadene ved handel og forvaltning av aksjefond til formidling. Stort utvalg av funksjoner og fond På en aksjesparekonto kan du investere i børsnoterte aksjer og deltakerbevis innenfor EU/EØS. Du kan også investere i aksjefond som har minst 80 % egenkapital og er hjemmehørende i EU/EØS. For å øke eksponeringen din kan du bruke formuen du har på et boliglån på en aksjesparekonto.

Nordnet Konto

Ønsker du å holde aksjer og kollektiv økonomi på sikt eller sette av plutokrat til en sikkerhetsbuffer? Hos oss kan du velge mellom en rekke kontoer. For å lære mer, sammenligne ulike kontoer og hjelpe deg med å finne den rette kontoen for deg, besøk vårt kontovalgverktøy.

Null investeringskonto. Passer for deg som ønsker å beholde samme aksjer, kollektiv økonomi, ETFer, kombinert økonomi og renteøkonomi og ønsker å tjene på ettergitt avgift. Du kan også lagre amerikanske varelager da. Alle lavkonjunkturer testes på investeringskontoen i henhold til gjennomsnittsberegningen, noe som er mindre lønnsomt enn på aksjesparehensyn. Du må også betale et lite forsikringstall til investeringskontoen, da de etterlatte vil innrømme 101 av saldoen som ble betalt ved dødstidspunktet. Ytterligere inntekter fra norske aksjer kan oppnås gjennom Nordnets aksjeutlånsprogram.

Nordnet Indeksfond

Nordnet Indeksfond er de billigste aksjefondene på vår plattform. Fondene passer like godt for nye som erfarne investorer og gir deg en bred eksponering i ulike regioner og bransjer. Et indeksfond er et passivt forvaltet aksjefond som investerer i et bredt spekter av aksjer i henhold til en referanseindeks. Indeksfond gir markedsavkastning til en kort pris og kan være et godt grunnlag i enhver portefølje.

Hvis du investerer i flere fond med ulike eksponeringer, sprer du risikoen selv. Nordnet tilbyr i dag ni indeksfond du kan investere i. Det er ingen fondsforvaltningsavgift, du betaler kun et plattformgebyr. Noen av fondene er bærekraftige fordi de oppfyller kravene til ESG-merking.

Nordnet Bank

Den nye generasjonen private banking. Vi jobber for å sikre at du får mest mulig ut av kapitalen din, uansett hvilke investeringsplaner du har. Hos oss slipper du gratis frakt til private banking. Du får heller tilgang til smarte verktøy og underbyggede tjenester som gjør det lettere for deg å kontrollere kapitalen din.

Som kunde i Nordnet Private Banking har du høyest forrang. Du oppgir en egen e-postadresse og et direktenummer til vår private banking-avdeling, som du kan bruke hvis du trenger støtte. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om Nordnets produkter, vilkår, regnskap, forretningsdrift og videre.